แผนยุทธศาสตร์

วิเคราะห์ภาพโรงเรียน
จุดแข็ง
1. โรงเรียนมีเนื้อที่พอเหมาะที่จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เหมาะกับเด็กที่มีจำนวนไม่เกิน 70 คน
2. ครู สนใจและดูแลเด็กเป็นอย่างดี และมีความเป็นกันเองกับผู้ปกครอง โดยมีผู้ปกครองประชาสัมพันธ์แนะนำเด็กให้เข้ามาใช้บริการของโรงเรียน
3. เด็กมีความเป็นอิสระในทางความคิด โดยเน้นเด็กมีความสำคัญ
จุดอ่อน
1. โรงเรียนอยู่ใกล้โรงเรียนประชานุกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลเด็กอายุ 4 ขวบ จะย้ายไปโรงเรียนประชานุกูล ซึ่งได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ มากมาย
2. เป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็กต้องขยายเพิ่มอีก
อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอก
1. สถานที่ตั้งของโรงเรียนไม่ได้อยู่ในที่ที่มีประชากรมากนัก ประกอบกับตั้งอยู่ในเขตที่มีโรงเรียนรัฐบาล ค่อนข้างมาก เช่นโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย และโรงเรียนประชานุกูล ทำให้เกิดปัญหาในการรับเด็กเข้าเรียน
2. บุคลากรมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสายงานมากนัก
3. ครูที่ส่งเข้าอบรมมักจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่โรงเรียนที่ใหญ่กว่า
4. ผู้ปกครองมีฐานะไม่สู้ดีนัก เพราะส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง การเก็บค่าเล่าเรียนจึงไม่ค่อยได้เต็มอัตรานัก
ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา
1. ครูสอนให้เด็กมีความสามารถทางวิชาการมากขึ้น
2. เน้น จริยธรรม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้มากขึ้น
3. เข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น ดูแลน้องของลูกศิษย์ และบุตรคนต่อไปของผู้ปกครอง
4. มีกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษ และ อื่นๆ อีก

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น